čtvrtek 24. května 2018

Den dětí

Den dětí proběhne ve čtvrtek  31. 5.2018  v 15 hodin na zahradě školy.

Upozornění

Doporučuji rodičům pohovořit se svými dětmi o jejich pohybu a případném nebezpečí na sociálních sítích.

pondělí 21. května 2018

SCIO testy

Zítra žáci obdrží výsledky testování z matematiky , českého jazyka a obecně studijních předpokladů.
Svým podpisem potvrďte, že jste byli seznámeni s těmito výsledky.

úterý 15. května 2018

Školní výlet

V pátek 15. 6. 2018 pojedeme na školní výlet.
Odjezd od školy je v 7, 30 hodin.
Cíl výletu: Hrad Helfštýn - prohlídka hradu
                   Teplice nad Bečvou - aragonitové jeskyně
                    Naučná stezka kolem Hranické propasti
Odjezd zpět kolem 16 hodiny, příjezd v 17 hodin.
Budeme vybírat 300,- Kč

Akce v květnu a červnu

11. 5.  Den matek v 16 hod. v Kulturním domě
17. 5.  Preventivní program Buď OK , vstupné 40,- Kč
31. 5.   Den dětí v 15 hodin na zahradě školy
7. 6.    Fotografování na konec školního roku
15. 6.   Školní výlet

úterý 24. dubna 2018

Kontrolní práce z češtiny

V prvním květnovém týdnu budeme psát kontrolní práci z českého jazyka.
Žáci budou psát diktát a opakování mluvnického učiva.
- psaní zdvojených souhlásek, psaní přípon ve slovech
- psaní předpon s/z
- psaní ě/ je
- slovní druhy
- podst. jména - určování rodu, čísla , pádu, vzoru
- koncovky přídavných jmen
- slovesa - určování osoby, čísla, způsobu a času
- určování druhů zájmen

Den Země




Ve čtvrtek 26. 4. proběhne na naší škole Den Země. Žáci se nebudou učit. V 8 hodin půjdeme na přírodovědnou vycházku. Od 10 hodin  budou žáci soutěžit v družstvech v areálu školy. Konec bude po splnění úkolů od 11, 40 hod do 12, 30 hod. S sebou si žáci vezmou sportovní obutí a oblečení, pláštěnku, svačinu, pitný režim , dle potřeby ochranu proti slunci a repelent proti klíšťatům.