úterý 25. dubna 2017

Vycházka s pracovnicí Muzea Beskyd

26. 4. se za příznivého počasí uskuteční vycházka. První vyučovací hodina bude čtení. Pojedeme autobusem č. 11 od školy v 8,46 hod. Zpět přijedeme objednaným autobusem v 11, 30 hod. Pátá a šestá vyučovací hodina odpadá. Žáci si s sebou vezmou vhodné oblečení a obutí, pláštěnku nebo deštník, jízdné 5,- Kč nebo průkazku na autobus, svačinu, pití.

úterý 18. dubna 2017

Informace - novinky

Z důvodu opravy není  kolovna v provozu , žáci nemají jezdit do školy na kole.

Jarní fotografování pro zájemce bude ve středu 19. 4.  Cena sady 220,- Kč.

20. 4. Den Země ve škole. Žáci budou soutěžit v družstvech na stanovištích.

20. 4. Pohovory s rodiči podle časového rozvržení v žákovské knížce. Začátek od 16 hodin do 18, 20 hodin ve 4. třídě.

26. 4.  Vycházka s pracovníkem Muzea Beskyd. Vstupné 15,- Kč. Proběhne jen za příznivého počasí.

12. 5.   Výuka na dopravním hřišti v  10 - 12 hodin.

12. 5.    Den matek - kulturní vystoupení v Kulturním domě v Lískovci.


úterý 4. dubna 2017

Jízda zručnosti

5. dubna proběhne jízda zručnosti na dolním hřišti. Žáci si s sebou vezmou přilbu na kolo, vhodné oblečení a obutí , někteří žáci své jízdní kolo.Naše třída  pojede čtvrtou vyučovací hodinu. Akce proběhne jen za příznivého počasí.

pátek 17. března 2017

Akce v březnu a dubnu

10. 4.   Výukový program - Zdravý životní styl
13. - 14. 4.  Velikonoční prázdniny
20. 4.   Den Země
            Individuální pohovory s rodiči
26. 4.   Vycházka s pracovníkem Muzea Beskyd  9 - 11 hod.
12. 5.   Výuka na dopravním hřišti
12. 5.    Den matek v KD v Lískovci

čtvrtek 16. března 2017

Sociometrické šetření

Z důvodu prevence a navozování kamarádských vztahů mezi žáky ve třídě proběhne dne 17. 3. 2017 sociometrické šetření, které budou realizovat pracovníci Poradny pro primární prevenci Ostrava. Toto šetření proběhne čtvrtou vyučovací hodinu.
Žáci dostali lístek, na který svým podpisem potvrdíte souhlas s tímto šetřením.

čtvrtek 9. března 2017

Pro nemocné

M - umět typy příkladů - uč. str. 50/12, něco podobného i s obvody obdélníku. Znám obvod a stranu a mají vypočítat druhou stranu.
    PS - str. 36/1,4  37/5 nemusí se dělat celé
  uč. str. 56/1
zkusím po dětech poslat PS II. - str. 6/5,6  str. 7 celá ( budeme dělat v pátek)

AJ - píšeme den test 7. lekce
       uč. str. 38, slovní zásoba 8. lekce

čtvrtek 2. března 2017

Upozornění

Na webových stránkách naší školy je zveřejněna informace o požáru rodinného domu v Lískovci a popálení členů této rodiny. Je uveden účet, na který můžete zaslat dobrovolný příspěvek.