středa 17. ledna 2018

Čtvrtletní práce z českého jazyka

Ve čtvrtek 18.1. 2018 budeme psát kontrolní práci z češtiny.

Předložky, předpony, s,z,
Doplňování ě, je, ně, zdvojené souhlásky
Vyznačení stavby slova - kořen slova, předpona, přípona, koncovka
Slovotvorný rozbor - slovo základové, slovotvorný základ
Slova příbuzná, slovní kořen
Diktát


úterý 21. listopadu 2017

Čtenářská hodina - pátek 24. 11. 2017

Vždy v pátek si  budou žáci nosit do hodiny literatury místo Čítanky vlatní knihu na čtení. Pokud si děti přinesou vlastní polštářek na sednutí, mohou místo v lavici sedět na zemi.

Kontrolní práce z ČJ - 22. 11.2017

Diktát , doplňování souhlásek, zdvojené souhlásky ( ranní, raný ), přídavná jména, slova s předponami, slovní druhy, stavba slov ( předpona, kořen slova, přípona, koncovka), k daným slovům napsat slovo základové, slovotvorný základ

pátek 10. listopadu 2017

Informace

15. 11.   Knihovnická lekce
23. 11.   Individuální pohovory s rodiči od 16 hodin
1. 12.     Adventní slavnost 16 - 18,30 hodin
4. 12.    Bezpečnost v dopravě, beseda s příslušníky Policie 
6. 12.    Vánoční fotografování

Čtenářské hodiny budou vždy v pátek  čtvrtou vyučovací hodinu. Žáci si budou nosit na čtení vlastní knihu, kterou právě čtou dle vlastního výběru.

pondělí 30. října 2017

Odpolední lyžařský kurz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOLEDNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ

I v letošním školním roce spolupracuje školní družina s firmou JAPA sport a připravuje pro žáky 1.- 6.třídy týdenní odpolední kurz lyžování.
Již třetím rokem tak budeme trávit týden každé odpoledne  na horách ve ski areálu v Malenovicích.

TERMÍN: 22.1. -  26.1.2018
Odjezd je od školy autobusem ve 13 hodin a návrat po lyžování cca v 17 hodin.

S dětmi bude jezdit i paní vychovatelka ze školní družiny.
Ševčíková Danuše


Podívejte se na fotky z minulého kurzu:zde

                          VIDEO z minulého kurzu : zde
pondělí 23. října 2017

Halloween - 25. 10. 2017

25. 10. bude ve škole vystoupení žáků v rámci Halloweenu první a druhou vyučovací hodinu. Od třetí hodiny bude probíhat výuka podle rozvrhu hodin. Přihlášení žáci si připravili taneční vystoupení a mají si přinést k tomu vhodné oblečení.