čtvrtek 29. června 2017

30. 6. 2017 - ukončení školního roku

V pátek 30. 6. bude slavnostní ukončení školního roku v tělocvičně. Potom budeme rozdávat vysvědčení ve třídě. Pravděpodobné ukončení bude v 10 - 10, 30 hodin. Pokud mají žáci oběd, tak budou muset chvíli počkat. Obědy se budou vydávat asi o hodinu dříve, než obvykle.

Vyúčtování školního výletu

Žáci zaplatili 300,- Kč

vstupné do archeoparku s divadelním představením     80,- Kč

vstupné do obřích akvárií                                               27,- Kč

jízdné autobusem                                                          152,- Kč
faktura 3635,60 Kč : 24 žáků = 151,40 = 152

                                                                          Celkem 259,- Kč

300- 259 = 41,- Kč

Zpět bylo vráceno každému žákovi 41,- Kč

pátek 23. června 2017

Informace - závěrečný týden

V posledním týdnu školy od 26. do 29. 6. budou žáci končit vždy po 4. vyučovací hodině. Poslední den , kdy se bude vydávat vysvědčení, bude konec dříve.
V pondělí 26. 6. se budou vybírat učebnice. Žáci si knihy doma zkontrolují, vygumují a přilepí uvolněné stránky.
V úterý 27. 6. budou žáci dostávat učebnice pro 5. ročník.
Poslední odhlášky obědů budou možné už jen 26.6. do 8,00 hodin ráno.,

úterý 20. června 2017

Olympijský den

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se uskuteční olympijský den. Žáci budou soutěžit v různých sportovních disciplínách. Začátek v 8 hodin, ukončení v 11, 30 - 13 hodin.  Žáci budou oblečeni do sportovního , tričko budou mít v barvě státu, který si vylosovali. Podle potřeby si vezmou brýle proti slunci, pokrývku hlavy, opalovací krém, dostatečné množství tekutin, dobré sportovní boty.

pátek 9. června 2017

Školní výlet

V pátek 16. 6. 2017 pojdeme na školní výlet do Archeoparku  v Chotěbuzi a Rybího domu.
Sraz žáků bude v 7 hodin u ZŠ v Lískovci. Pojedeme objednaným autobusem v 7,10. V 8 hodin bude prohlídka archeoparku a potom shlédneme divadelní představení. Po ukončení se přesuneme do Rybího domu, kde si prohlédneme obří akvária. Odjezd do Lískovce bude v 14 hodin. Příjezd ke škole ve 14, 40 - 15,00 hodin.  S sebou si děti vezmou průkaz zdravotní pojišťovny, batoh na záda, pláštěnku, svačinu, pití, kapesné, vhodné oblečení a obutí , popř. brýle proti slunci, pokrývku hlavy, repelent, opalovací krém.

V souhlasu s účastí zatrhněte jednu z možností, jak se má dítě dostat domů po ukončení výletu.

Oběd není zajištěn, nezapomeňte si včas odhlásit oběd ve školní jídelně v Lískovci.

čtvrtek 8. června 2017

Závěrečná práce z M

Opakujte:
-písemné násobení, dělení, sčítání, odčítání
- slovní úlohy
- rýsování kolmic, rovnoběžek
- obvod, obsah (v kachlích) - čtverec, obdélník
- převod jednotek ( mm, cm, dm, m, km)
- zlomky
- obdélníková čísla str. 73
- šipkový zápis rovnic str. 81

úterý 6. června 2017

Opakovací prověrka z češtiny

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 budeme psát kontrolní práci z ČJ.
Zopakujte si proto:  Podmět , přísudek, základní skladební dvojici
                                 souvětí , spojovací výrazy, spojky
                                 slova souznačná
                                 shoda podmětu s přísudkem
                                 vzorec souvětí
                                 řeč přímá, řeč nepřímá